luni, februarie 26, 2024
spot_img
AcasăStiriMinisterul Finanţelor Publice clarifică deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate

Ministerul Finanţelor Publice clarifică deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate

Ministerul Finanţelor Publice elimină într-un document oficial dubiile cu privire la deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate, un aspect care a fost pus la îndoială de clinicile private de sănătate la începutul acestui an.

Astfel, ministerul a transmis că „impozitul lunar se cal­cu­lea­ză prin apli­carea cotei de 16% asupra bazei de cal­cul deter­mi­nată ca di­fe­renţă între venitul net din sa­larii cal­cu­lat prin de­ducerea din ve­nitul brut (…) şi a primelor de asi­gu­rare vo­lun­tară de sănătate su­por­tate de an­ga­jaţi, astfel încât la nivelul anu­lui să nu depăşească echiva­lentul în lei al sumei de 400 de euro”.

În plus, Ministerul de Finanţe men­ţionează că re­glementările Codu­lui fiscal nu fac referiri exprese şi nu con­diţionează cu privire la ti­pu­rile de asigurări voluntare de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în do­me­niul sănătăţii.

Directorii generali ai MedLife şi Regina Maria, cele mai mari lanţuri de clinici private din România, sus­ţi­neau la începutul lunii iunie a aces­tui an că asigurările vo­lun­tare de sănătate nu pot fi deductibile fiscal de­oarece includ şi servicii care se suprapun cu cele aco­perite de pachetul de bază, fapt care contravine legis­laţiei în vigoare din do­me­niul sănătăţii. Reprezentanţii cli­nicilor private spu­neau că promovarea acestora drept de­duc­ti­bi­le de către asigurători pune în pericol dez­vol­tarea coerentă a sistemului privat de sănătate.

Mai mult, aceştia avertizau că presupusa de­duc­ti­bilitate a asigurărilor de sănătate ar putea adu­ce riscuri cres­cute la adresa com­paniilor care au contractat pen­tru an­gajaţi poliţe voluntare, ast­fel că, în situaţia unor con­troale ale ANAF, acestea ar putea fi ne­voi­te să achi­te re­troactiv contri­bu­ţi­ile so­cia­le, impozit pe profit şi pe­na­li­tăţi afe­rente sumelor recalculate.

Sursa: Mediafax

Sursa foto: Pixabay

 

Facebook

ARTICOLE ASEMANATOARE

ADAUGATE RECENT

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.