Termene și Condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

Prin utilizarea acestui site, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă.

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul www.careers-business.com și edițiile naționale (România, Germania, Franța, Ungaria, Italia, Spania, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Polonia, Marea Britanie, etc, confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare mai jos menţionaţi.

  1. TERMENI GENERALI

1. Vom denumi generic Careers & Business atât site-ul principal, careers-business.com, cât și edițiile naționale.

2. Site-ul www.careers-business.com, numit generic în continuare Careers & Business, este proprietatea SC Careers & Business SRL . Accesarea acestui site sau a edițiilor naționale online ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Careers & Business SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

3. Careers & Business poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

4. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Careers & Business.

5. Careers & Business poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. Careers & Business poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Careers & Business poate limita accesul la anumite facilităţi din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

B. CONŢINUTUL

1. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale.

2. Site-urile şi conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din țările de apariție și reprezentare ale revistei, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Careers & Business.

3. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Careers & Business.

4. Careers & Business nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu, ediție și țară.

5. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea CONTACT a site-ului sau pe adresa de e-mail contact@careers-business.com.

6. Vă informăm că SC Careers & Business SRL îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acţionarea în judecatăa celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

C. DREPTURILE DE AUTOR

Conținutul articolelor este creat de angajații colaboratorii și clienții Careers & Business și ne apaține de drept, fiind cedate în momentul publicării și necontestării acestora în termen de 3 (trei) zile de la data publicării.

D. RĂSPUNDERI

1. Prin utilizarea site-urilor din rețeaua Careers & Business, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Careers & Business în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. SC Careers & Business SRL şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. SC Careers & Business SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

2. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către Careers & Business a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea Careers & Business nu poate fi reţinută.

3. Careers & Business nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

E. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

Important: Accesul la conţinutul online este liber.

  1. COOKIES
  1. Site-urile Careers & Business foloses cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul Careers & Business, va fi suficient ca un utilizator să se autentifice pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul Careers & Business. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

F. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

1. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de Careers & Business şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

2. Careers & Business nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Careers & Business prin intermediul adresei de e-mail contact@careers-business.ro

3. Careers & Business şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. Careers & Business îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi Careers & Business face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

4. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea SC Careers & Business SRL , să exonereze de răspundere revistele online Careers & Business, pe Marian Gavrilescu şi SC Careers & Business SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

5. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare.

6. Careers & Business îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

G. ACTUALIZARE

Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către Careers & Business Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite Careers & Business