luni, februarie 26, 2024
spot_img
AcasăStiriJoburi scoase la concurs de către Poliția Română

Joburi scoase la concurs de către Poliția Română

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Relaţii internaţionale şi misiuni din cadrul Direcției Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 447 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

  • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice (numai specializarea relaţii internaţionale şi studii europene), ştiinţe militare şi informaţii şi ştiinţe umaniste – domeniul de licenţă limbă şi literatură (specializarea limbă şi literatură modernă, limbă şi literatură română – limbă şi literatură străină, limbă şi literatură străină – limbă şi literatură străină, limbă şi literatură română sau o limbă şi literatură străină), respectiv domeniul de licenţă limbi moderne aplicate sau,

studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna), într-unul din următoarele domenii fundamentale:

– ştiinţe sociale: ramurile de ştiinţă: ştiinţe juridice (domeniul de licenţă drept), ştiinţe politice (domeniul de licenţă: relaţii internaţionale şi studii europene), ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe economice (domeniul de licenţă management, specializarea management);

– ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă filologie, domeniul de licenţă limbă şi literatură (doar specializarea limbă şi literatură modernă) şi domeniul de licenţă limbi moderne aplicate.

  • să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională – citit, scris şi vorbit – foarte bine sau nivel minim B2 conform Cadrului European de Referinţă în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat/ atestat/ autorizaţie de cunoscător;

În cazul în care candidații nu vor depune documente care atestă îndeplinirea acestei condiții, vor fi programați, premergător desfășurării probei interviului, pentru susținerea unei testări de evaluare a competenței lingvistice în  cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică.

Îndeplinirea/ neîndeplinirea condiţiei va fi analizată de comisia de concurs în baza comunicării instituţiei de învăţământ sus-menţionate.

  • să fie declarați ”apt medical” și ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
  • să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
  • să aibă 3 ani vechime în muncă/ din care 3 ani în M.A.I.;
  • să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii;
  • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Str. Mihai Vodă nr.4-6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 04.05.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române -Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 07.04.2017, orele 15:00.

Pentru detalii legate de înscriere AICI.

 

Facebook

ARTICOLE ASEMANATOARE

ADAUGATE RECENT

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.